Späť

Aktívne bleskozvody v SR aj po zrušení STN 34 1398, áno či nie ?

Počet zobrazení: 2389

Aktívne bleskozvody

Záujemcom o problematiku aktívnych bleskozvodov odporúčame kontaktovať pána Mariana Krčmára zo spoločnosti LP-AXIS s.r.o. Dozviete sa aké je stanovisko Národného Inšpektorátu Práce Košice, ako je to s ne/platnosťou noriem, môžete obdržať preklad francúzskej normy NF C 17-102, či nahliadnuť do stanoviska Technickej Inšpekcie ...

Kontakt:

Marian Krčmár

LP-AXIS s.r.o
0903 718 760

marian@lpaxis.sk

www.lpaxis.sk

ELMAT SLOVAKIA

ELMAT SLOVAKIA

import LED svietidiel, sklenených ventilátorov a vysokorýchlostných poistiek

cenníkové ceny dovozcu